Reklama
menuvideotvomenuartykulymenugaleriamenulogo2menureklamaonasmenu 20lat
Strona główna Artykuły Felietony ODEZWA PREZYDENTA REPUBLIKI UZBEKISTAN SHAVKATA MIRZIYOYEVA DO PARLAMENTU PROGRAM NA 2021 ROK

ODEZWA PREZYDENTA REPUBLIKI UZBEKISTAN SHAVKATA MIRZIYOYEVA DO PARLAMENTU PROGRAM NA 2021 ROK

1Prezydent Uzbekistanu Szawkat Mirzijojew 29 grudnia 2020 roku wystąpił do Rodaków, Obywateli Uzbekistanu jak i do przedstawicieli Parlamentu Uzbekistanu z odezwą, która jest w istocie planem rozwoju kraju na 2021 rok. Zdaniem Prezydenta, głównym zadaniem kierownictwa republiki jest zapewnienie stabilności gospodarczej i politycznej w czasie globalnego kryzysu, wspieranie potrzebujących grup ludności oraz realizacja ambitnych celów młodzieży.

 

Prezydent ogłosił rok 2021 „Rokiem wsparcia dla młodzieży i wzmacniania zdrowia publicznego”. Rok 2021 będzie okresem zakrojonych na szeroką skalę reform, których realizacja odbędzie się pod hasłem „Nowy Uzbekistan zaczyna się od szkoły, od systemu edukacji i szkoleń”. Prezydent, jako Głowa Państwa wielokrotnie w swoich wypowiedziach podkreślał o konieczności reformy systemu edukacji opartego na zasadach różnorodności i ciągłości. Szawkat Mirzijojew powiedział, że przyszłość Uzbekistanu, jego rozwój, sukcesy i dobrobyt są nierozerwalnie związane z młodym pokoleniem.
Pod tym względem troska o zdrowie fizyczne i psychiczne młodych ludzi stała się dla nas wszystkich priorytetem. Ponadto troska i uwaga obejmie nie tylko promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, ale także aspekty edukacyjne i wychowawcze. Za główne zadania w nowoczesnych warunkach uważa się wzmocnienie zdrowia ludności kraju, stworzenie niezawodnej bazy materialnej systemu ochrony zdrowia, szkolenie i rozwój zawodowy personelu medycznego, dostarczanie wysokiej jakości leków oraz farmaceutyki.
Ważnym aspektem, na który Prezydent zwrócił uwagę w swoim przemówieniu, jest dziedzictwo kulturowe Uzbekistanu. Republika jest bogata w zabytki i zespoły historyczno-architektoniczne reprezentujące światowe dziedzictwo kulturowe. Celem naszym jest ich zachowanie i przekazanie przyszłym pokoleniom. Konieczne jest podjęcie wszechstronnego działania i wyłożenie wszelkich środków dla ochrony dziedzictwa kulturowego kraju. W tym celu rząd opracuje specjalny program rejestracji, zachowania i ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego.
W 2021 roku mija trzydzieści lat od uzyskania niepodległości przez Uzbekistan. W tym czasie kraj zajął godne miejsce i wzmocnił swój autorytet na arenie światowej. Jednak, jak zauważył w swoim przemówieniu prezydent Szawkat Mirzijojew, wciąż jest wiele do zrobienia. Dlatego konieczne jest zrewidowanie aktualnej koncepcji polityki zagranicznej Uzbekistanu, zacieśnienie stosunków przyjaźni, dobrosąsiedztwa i partnerstwa z krajami Azji Centralnej, a także rozwój wielosektorowych i wzajemnie korzystnych relacji z wieloma innymi krajami. Ważna jest także kontynuacja współpracy z ONZ i innymi organizacjami międzynarodowymi, z uwzględnieniem interesów politycznych Uzbekistanu. W przyszłości Uzbekistan czekają gruntowne reformy i zmiany. I tylko dzięki tym zmianom możliwy będzie wszechstronny rozwój kraju i społeczeństwa oraz bezpieczna przyszłość uzbeckiej młodzieży.
Uzbekistan w ostatnich latach przeżył nie tylko bezprecedensową erę wszechstronnego rozwoju, ale także umocnił swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Prezydent, Parlament i Rząd podejmują odważne decyzje realizacji nowych programów rozwoju kraju, tak, aby postępowała szybka demokratyzacja życia społecznego i związany z tym wzrost gospodarczy. Ta wizja została najdobitniej sformułowana w następnym oświadczeniu: „Czas, aby rząd służył ludziom, a nie odwrotnie”. Shavkat Mirziyoyev podkreśla, że Uzbekistan jest otwarty na handel i inwestycje, zapewniając swobodny przepływ ludzi, pomysłów i technologii.

Główne strategiczne kierunki budowy państwa i społeczeństwa w Uzbekistanie to:
1. Dalsze wzmacnianie roli Oliya Madżlisu (parlamentu) i partii politycznych w pogłębianiu demokratycznych reform i modernizacji kraju; reforma systemu zarządzania; oraz usprawnienie systemu administracji publicznej.
2. Zapewnienie prawdziwej niezależności wymiaru sprawiedliwości; zwiększenie autorytetu sądów; demokratyzacja i usprawnienie wymiaru sprawiedliwości; zapewnienie gwarancji ochrony praw i wolności obywateli oraz zwiększenie praworządności.
3. Dalsze wzmacnianie stabilności makroekonomicznej i utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego; zwiększenie konkurencyjności gospodarki poprzez pogłębienie reform strukturalnych; modernizacja i dywersyfikacja wiodących branż; modernizacja i intensywny rozwój rolnictwa; kontynuacja reform instytucjonalnych i strukturalnych mających na celu ograniczenie obecności państwa w gospodarce; dalsze wzmacnianie ochrony praw i priorytetowej roli własności prywatnej; wspieranie rozwoju małej przedsiębiorczości i przedsiębiorczości prywatnej, a także wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, powiatów i miast w celu optymalnego i efektywnego wykorzystania ich potencjału.
4. Konsekwentny wzrost realnych dochodów i tworzenie miejsc pracy; poprawa systemu ochrony socjalnej i opieki zdrowotnej; zwiększanie aktywności społecznej i politycznej kobiet; realizacja ukierunkowanych programów budowy tanich mieszkań; rozwój i modernizacja transportu drogowego; inżynieria, komunikacja i infrastruktura społeczna; zapewnienie poprawy warunków życia ludności; rozwój edukacji i nauki; oraz ulepszenie polityki młodzieżowej państwa.
5. Priorytetowe kierunki w dziedzinie bezpieczeństwa, harmonii międzyetnicznej i tolerancji religijnej; oraz wdrożenie zrównoważonej, korzystnej dla obu stron i konstruktywnej polityki zagranicznej. Prezydencja Szawkata Mirzijojewa zapewnia przełożenie tych zobowiązań na rzeczywistość. Przyniesie to pozytywne skutki dla rozwoju ustroju państwa, a także zwiększy zaufanie polityków i instytucji politycznych do opinii publicznej. Krajobraz obywatelski i polityczny Uzbekistanu wykazuje znaczny postęp. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego i media działają w znacznie bardziej liberalnym środowisku. Społeczeństwo obywatelskie jest obecnie aktywnym partnerem w procesie politycznym, a nie przeciwnikiem. Liczba zarejestrowanych organizacji obywatelskich w kraju rośnie z każdym rokiem. Nastąpiła wyraźna poprawa przejrzystości zarządzania.
Reformy gospodarcze Szawkata Mirzijojewa zaczęły przynosić pozytywne wyniki. Zanim pandemia COVID-19 uderzyła w tempo wzrostu światowej gospodarki, Uzbekistan odnotował imponujące wskaźniki wzrostu. Według Banku Światowego wzrost PKB w 2019 roku wyniósł 5,8 proc. Bank Światowy prognozuje wzrost PKB dla Uzbekistanu na poziomie 4,3% w 2021 r. I 4,5% w 2022 r., zgodnie z Global Economic Outlook opublikowanym w styczniu 2021 r. Jest to imponujące, biorąc pod uwagę fakt, że wzrost w regionie Azji Środkowej ma powrócić do 3% w 2021 r.
W raporcie o wskaźniku rozwoju społecznego (HDI) za 2020 r. Uzbekistan zwiększył swoją pozycję o 2 pkt w porównaniu do 2019 r.

Andrzej Kazimierski

2

4

3

2

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Reklama

Najnowsze

Top 10 (ostatnie 30 dni)

Reklama

ZalogujReklama
Reklama

Z krainy dowcipu

dowcipy...i ćwicz zdziwienie

Wakacje. Przed wyjściem na plażę żona mówi do męża:
– Chciałabym założyć coś, co wszystkich zadziwi!
– Załóż łyżwy...

Reklama

 

partnerzybar2

tubadzin150wartmilk150

 
 
stat4u