Reklama
menuvideotvomenuartykulymenugaleriamenulogo2menureklamaonasmenu 20lat
Strona główna Artykuły Felietony PUTIN KONSEKWENTNIE REALIZUJE PLAN! ROSYJSKA INTEGRACJA Z DOMBASEM ?

PUTIN KONSEKWENTNIE REALIZUJE PLAN! ROSYJSKA INTEGRACJA Z DOMBASEM ?

flagiKpiny z prawa, zupełne nieliczenie się z europejską i światową opinią w realizacji planu niszczenia niezawisłości Ukrainy. Putin konsekwentnie realizuje swój plan.

 

Obywatelstwo dla każdego?

Po akceptacji Dumy 24 kwietnia 2019 r. prezydent Federacji Rosyjskiej podpisał Dekret o wyznaczeniu w celach humanitarnych kategorii osób, które będą mogły w sposób uproszczony składać wnioski o przyznanie obywatelstwa rosyjskiego. Decyzja ta w rzeczywistości umożliwiła otrzymywanie obywatelstwa Federacji Rosyjskiej przez wszystkich obywateli Ukrainy zamieszkujących na tymczasowo okupowanych terenach niektórych rejonów obwodu donieckiego i ługańskiego, zachowując przy tym obywatelstwo Ukrainy. Narusza to ustalenia porozumienia z Mińska, poważnie utrudnia potencjalną reintegrację obszaru niektórych rejonów obwodu donieckiego i ługańskiego z terytorium Ukrainy po zakończeniu okupacji. Także ogranicza pole do podejmowania decyzji politycznych i dyplomatycznych w celu rozwiązania konfliktu oraz legitymizuje obecność wojsk rosyjskich w regionie, która będzie uzasadniana jako „ochrona rosyjskich obywateli”, co z kolei spowoduje dalszą eskalację konfliktu.

Za rezygnację z Ukraińskiego

Ryzyko takiego rozwoju wydarzeń istniało już w latach 2015-2016, kiedy to rosyjskie przywództwo polityczne konsekwentnie prowadziło działania mające na celu wykorzystanie kwestii obywatelstwa i „integracji” w procesie negocjacji politycznych.
• W roku 2017 prezydent Rosji W. Putin podpisał Dekret o uznawaniu w Federacji Rosyjskiej dokumentów i tablic rejestracyjnych pojazdów wydawanych obywatelom Ukrainy i bezpaństwowcom, którzy na stałe zamieszkują na obszarze niektórych rejonów obwodu donieckiego i ługańskiego na Ukrainie. Decyzja została skrytykowana przez stronę ukraińską i partnerów zagranicznych jako sprzeczna z 1 i 2 porozumieniem z Mińska. Wydając dekret Rosja uznała ważność dokumentów samozwańczej władzy obszaru niektórych rejonów obwodu donieckiego i ługańskiego.
• W Rosji możliwość zmiany sposobu przyznawania obywatelstwa rosyjskiego obywatelom Ukrainy funkcjonuje już od 1 września 2018 r. Aby otrzymać obywatelstwo Federacji Rosyjskiej wystarczy tylko złożyć poświadczoną notarialnie rezygnację z obywatelstwa ukraińskiego, która była wysyłana do konsulatu Ukrainy w Rosji. Według oficjalnych statystyk MSW FR w 2018 r. obywatelstwo rosyjskie otrzymało 83081 obywateli Ukrainy. Rosja dalej prowadzi różne działania mające na celu większe przyznawanie obywatelstwa rosyjskiego obywatelom Ukrainy z obszaru niektórych rejonów obwodu donieckiego i ługańskiego na tle zapewnień o konieczności zwrócenia „Donbasu do Ukrainy”.
• W grudniu 2018 r. Duma Państwowa FR w trzecim czytaniu przyjęła poprawki do ustawy o obywatelstwie Federacji Rosyjskiej, które określały kolejne możliwości uproszczonej procedury otrzymania obywatelstwa rosyjskiego dla różnych kategorii obywateli, szczególnie dla osób mieszkających na tymczasowo okupowanym terytorium niektórych rejonów obwodu donieckiego i ługańskiego. Prezydent Rosji otrzymał od Dumy prawo do „określania w celach humanitarnych kategorii obywateli zagranicznych, którzy w sposób uproszczony mogą uzyskać obywatelstwo rosyjskie", co zostało wykorzystane 24 kwietnia 2019 r., w celu obejścia porozumienia z Mińska i negocjacji w formacie normandzkim.

Nieliczenie się z prawem

Poszczególne działania rosyjskiej władzy można rozpatrywać również w kontekście złamania przepisów prawa humanitarnego, w szczególności artykułu 31 IV Konwencji genewskiej, który mówi, że nie można nakładać jakiegokolwiek przymusu na porządek fizyczny lub moralny osób objętych ochroną, w szczególności w celu uzyskania od nich lub od osób trzecich pewnych informacji, w tym przypadku stanowisko strony rosyjskiej może być interpretowane jako przymus obywatelstwa. Należy pamiętać, że Rosja obecnie skutecznie kontroluje omawiany powyżej obszar. Organizacje międzynarodowe interpretują sytuację jako „efektytwną kontrolę ze strony Rosji” nad tym terytorium. W rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z dn. 24 kwietnia 2018 roku niektóre rejony obwodu donieckiego i ługańskiego uznano jako rejony, "które znajdują się pod rzeczywistą kontrolą władzy rosyjskiej" (territories in the Donetsk and Luhansk regions temporarily under the effective control of the Russian authorities).
Obecnie Rosja na szeroką skalę próbuje włączyć do rosyjskiej przestrzeni społeczno-prawnej obywateli Ukrainy, mieszkańców tymczasowo okupowanego terytorium obwodu donieckiego i ługańskiego, nie posiadając uzasadnionego prawa do kontroli nad nimi, realizuje "aneksję bez aneksji". Tworzone są warianty quasi-krymskiego scenariusza „integracji z przestrzenią rosyjską”. Na tzw. poziomie oficjalnym samozwańcza władza okupacyjna obszaru niektórych rejonów obwodu donieckiego i ługańskiego publicznie deklaruje politykę wielostronnej etapowej integracji z Rosją. Po przeprowadzeniu tzw. wyborów do obszaru niektórych rejonów obwodu donieckiego i ługańskiego jesienią 2018 r., które zostały skrytykowane przez społeczność międzynarodową, pojawiają się liczne oświadczenia samozwańczych przedstawicieli władzy obszaru niektórych rejonów obwodu donieckiego i ługańskiego o wzmocnieniu „procesu integracji z Rosją” poprzez ujednolicenie ram prawnych. W 2019 r. tzw. rząd DRL konsekwentnie deklaruje „unifikację z prawem i normami Federacji Rosyjskiej”. Wdrażane są różne projekty integracyjne i utworzono organizacje, które je realizują. Oczywiście pod przyzwoleniem i pod kierownictwem rosyjskich władz.

Komu i dlaczego?

Wszystkie te działania stwarzają przeszkodę dla możliwości reintegracji obszaru niektórych rejonów obwodu donieckiego i ługańskiego z terytorium Ukrainy po zakończeniu okupacji. Także powodują dalszą eskalację napięć w regionie i zagrażają realizacji możliwych kroków politycznych i dyplomatycznych by nim zapobiec. Dlatego partnerzy zagraniczni Ukrainy powinni konsolidować swoje siły i nie dopuścić do najgorszego scenariusza, jakim może być dalsza eskalacja prawa rosyjskiego na terytorium Ukrainy. Muszą też zdecydowanie potępić szkodliwe i niezgodne z prawem działania władzy rosyjskiej, a także wzmocnić sankcje międzynarodowe i zacząć traktować działania „Moskwy” jako w dalszej konsekwencji zagrożenie dla europejskiej i światowej wspólnoty. Dotychczasowe działania Putina dosadnie pokazały, że nie liczy się on z nikim i z niczym. Opinia światowa to dla niego nic, sankcje, też nic. Niestety może tak robić, gdyż naciski polityków unijnych, czy amerykańskich to tylko delikatne pouczanie a nie porządne walnięcie w przysłowiowy stół. Widać komuś to odpowiada! Pytanie komu? I dlaczego?

Kazimierz A. Andrzejewski

FORM_HEADER

FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

Reklama

Najnowsze

Top 10 (ostatnie 30 dni)

Zaloguj

Reklama
Reklama

Z krainy dowcipu

dowcipy...i ćwicz zdziwienie

Wakacje. Przed wyjściem na plażę żona mówi do męża:
– Chciałabym założyć coś, co wszystkich zadziwi!
– Załóż łyżwy...

Reklama

 

partnerzybar2

tubadzin150wartmilk150

 
 
stat4u